Aanpak van overlastsituaties

Overlastsituaties kan u bespreken met de woonbegeleider van de woondienst van uw gemeente. De woonbegeleider zal in samenspraak met u de juiste instanties inschakelen of bekijken wat er aan de situatie kan gedaan worden.