Klachten rond woningkwaliteit

Hebt u klachten over uw woning in die mate dat de leefbaarheid en de veiligheid niet meer in orde is dan kan u terecht bij de woondienst van uw gemeente. De woonbegeleider luistert naar uw verhaal en zal de eerste contacten leggen met de technisch adviseurs die de woning komen bekijken. Indien de woning in aanmerking komt voor een ongeschiktheids- of een onbewoonbaarheidsprocedure zal de woonbegeleider dit samen met u opvolgen.