Preventieve woonzorgbemiddeling

Woont u in een sociale woning en hebt u problemen bij het betalen van uw huur of het onderhouden van uw woning, dan kan u terecht bij de woondienst van uw gemeente. De woonbegeleider zal samen met u en met de huisvester bekijken hoe de problemen opgelost kunnen worden en u daarin ondersteunen.