Ingelmunster

Je kan terecht bij De Mandelbeek en het Sociaal Verhuurkantoor

De Mandelbeek

U kan tijdens de kantooruren naar ons kantoor komen. wij helpen u dan om de inschrijvingsdocumenten te vervolledigen en/of digitaal aan te vragen met behulp van uw ID-kaart.  Als u voldoet, wordt u ingeschreven op een wachtlijst.

Als er een woning vrij komt (waarvoor u in aanmerking komt) dan wijzen wij die toe volgens een goedgekeurd toewijzingsreglement (ook intern huurreglement genoemd). De huurprijs berekenen we vooraf: we houden daarbij rekening met uw inkomen en uw gezinssituatie.

Tip: bij de Mandelbeek krijgen kandidaat-huurders die in de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente woonden, voorrang. Uw kansen zijn dus het grootst als u zich inschrijft voor de gemeente waar u kan of zal kunnen genieten van deze voorrangsregel.

Als u akkoord bent, dan maken we het huurcontract op. Daarna kan de verhuring beginnen.

In Ingelmunster kunt u terecht bij Isabelle Maelfait van de woonwinkel (Tel. 051 33 74 74).

Deze personen kunnen u ter plaatse helpen om uw dossier in orde te brengen en aan ons over te maken.

Als uw dossier volledig is en u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, dan sturen wij u een inschrijvingsbewijs op. Op dat bewijs staat uw inschrijvingsnummer, de datum van inschrijving en de gemeente(s) waarvoor u bent ingeschreven.

! Opgelet: uw dossier wordt pas ingeschreven op de datum dat het volledig is. !

 

Het Sociaal Verhuurkantoor

Het sociaal verhuurkantoor regio Izegem werd in 1990 opgericht door OCMW en stad Izegem in samenwerking met diverse diensten uit de welzijnssector.

Het SVK huurt woningen aan particuliere eigenaars om die onder te verhuren aan personen / gezinnen voor wie het moeilijk is om via de private huurmarkt een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te vinden. De gemeenten Izegem, Ledegem, Oostrozebeke, Ingelmunster, Wielsbeke en Lendelede maken deel uit van het werkingsgebied.

Het SVK kan je onder bepaalde voorwaarden een woning aanbieden. Net als bij de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn er meer kandidaat-huurders dan woningen. Daarom is ook hier een wachtlijst. Het is echter niet de inschrijvingsdatum die bepaalt hoe lang je op een sociale woning moet wachten.
SVK ’s geven voorrang aan mensen met beperkte financiële middelen en met een dringend woonprobleem. Deze kandidaat-huurders zijn door allerhande redenen in een  moeilijke situatie terecht gekomen.
Het gaat bijvoorbeeld om een laag of een onzeker inkomen; huurders die in te kleine, slechte of in een veel te dure woning wonen; huurders die de woning moeten verlaten; een hoge schuldenlast, ...

Wil u zich inschrijven? de formulieren vindt u alvast hier

Neem contact op: Sociaal Verhuurkantoor Regio Izegem - Kasteelstraat 13 - 8870 Izegem

telefonisch op 051/ 30 61 00 of via mail: svk@woondienst.be.