Huurders

Je hebt als kandidaat-huurder een aangeboden woning aanvaard. Dit betekent dat je binnenkort huurder bij ons wordt.

Indien een schuldbemiddelaar jouw financiële middelen beheert, hebben we eerst een akkoord nodig van deze persoon vooraleer jij de woning kan huren.

Indien je hulp krijgt van een assistent binnen een OCMW zullen wij met de maatschappelijk werker eerst contact opnemen voor de start van de verhuur. Op deze manier kan de verhuis besproken worden, alsook de regeling en afspraken rond de huurwaarborg.

Op deze pagina vind je als huurder belangrijke informatie terug.

 

HUURCONTRACT

Algemeen

Vooraleer je de sleutels van de woning ontvangt, kom je op afspraak bij jouw huurbegeleider om het huurcontract te ondertekenen.
Tijdens deze afspraak wordt ook algemene informatie gegeven omtrent jouw huurdersverplichtingen en onze werking.

Hier vind je alvast de toelichting voor huurders  en ons intern huurreglement . Deze informatie krijg je bij ondertekening van het huurcontract ook mee naar huis.

Bij de start van een huurcontract wordt er ook een plaatsbeschrijving opgemaakt, dit is een overzicht van de staat van alle ruimtes binnen de woning. Deze wordt samen met jou overlopen en daarna geregistreerd door jouw huurbegeleider. Je moet hiervoor niets betalen.

OPGELET: Wanneer  je  een  huurcontract  tekent  bij  het  SVK, moet  je  binnen  één  jaar Nederlands kunnen. Dit is een voorwaarde om een sociale woning via het SVK te mogen huren. Voor meer info kan je terecht bij jouw huurbegeleider.

Huursubsidie

De meeste huurders die een SVK-woning huren hebben recht op een huursubsidie. Dit is een tegemoetkoming in de huurprijs. Die huursubsidie wordt aangevraagd door jouw huurbegeleider op het moment dat je domicilieadres gewijzigd wordt.

Voor meer informatie omtrent de huursubsidie: www.vlaanderen.be/de-vlaamse-huursubsidie

 

Onroerende voorheffing

Als je als huurder 2 of meer kinderen ten laste hebt en/of minstens voor 66% invalide bent, dan heb je recht op een jaarlijkse tussenkomst. Dit bedrag krijgt de eigenaar in korting op de betaling van de grondlasten.
Indien je een brief krijgt betreft vermindering onroerende voorheffing is het jouw verantwoordelijkheid als huurder om dit aan het SVK te bezorgen.  Vervolgens kan het SVK de vermindering aanvragen bij de eigenaar.

Hier vind je een voorbeeldbrief .

Voor meer informatie omtrent onroerende voorheffing:www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing

Opzeg

Je kan als huurder te allen tijde de huurovereenkomst opzeggen. Dit moet gebeuren met een aangetekende brief of door een opzegdocument in ons kantoor in te vullen. Een voorbeeld van een opzegbrief vind je hier .
De opzegtermijn begint op de eerste dag van maand na de opzegging en duurt 3 maanden. Tijdens de opzegtermijn moet je de huur blijven betalen.

Voorbeeld: je geeft jouw opzeg op 6/01/2020 dan start de opzeg op 1/02/2020 om te eindigen op 30/04/2020.

Tijdens de opzeg moet de huurder toestaan dat kandidaat-huurders de woning komen bezoeken.

Voor je verhuist moet je de woning volledig leegmaken en in goede staat aan ons teruggeven. Dit doen we door de plaatsbeschrijving, die werd opgemaakt bij de start van jouw huurcontract, te vergelijken met de huidige toestand tijdens een laatste huisbezoek.
Samen met het overlopen van de plaatsbeschrijving nemen we ook de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten!

HERSTELLINGEN

Onderhoud en kleine herstellingen

Je bent als huurder verplicht om jouw woning te onderhouden als een goede huisvader. Hou dus jouw woning, terras/tuin/balkon,… netjes. Zet je afval op de vastgestelde ophaaldagen buiten. Voor meer informatie omtrent ophaaldagen:www.ophaalkalender.be . Je mag ook geen hinder veroorzaken voor de buren en de naaste omgeving.

Als huurder ben je verantwoordelijk voor enkele onderhouds- en herstellingsklusjes. Zo ben je als huurder zelf verantwoordelijk voor gebroken ruiten, kapotte stopcontacten, lampen, schakelaars, … Als je een toestel verkeerd hebt gebruikt en/of de woning niet goed hebt onderhouden, sta je ook in voor de herstellingen. Voorbeelden zijn: verstopte verluchtingsroosters, kapotte dampkap of lavabo,…

Is er iets stuk en kan je het zelf niet herstellen zoals een gebroken ruit? Verwittig ons dan. Vaak kunnen we zorgen dat die problemen verholpen worden tegen een beperkte kost.

In bijlage 1 en 2 van de toelichting vind je een lijst van mogelijke herstellingen. Deze lijst is niet-limitatief, dat betekent dat niet alle mogelijke herstellingen in de lijst zijn opgenomen. Bij vragen kunt u al tijd contact opnemen met uw huurbegeleider.

Grote herstellingen

Indien er herstellingen moeten gebeuren door slijtage, ouderdom of overmacht, spreken wij de eigenaar aan. Als de woning die je huurt bijvoorbeeld plots vochtige plekken begint te vertonen en dit komt door slechte constructie van de afvoerbuizen, dan nemen wij contact op met de eigenaar om dit te herstellen.

Je hebt als huurder wel meldingsplicht. Dat betekent dat je elk defect/schade meteen moet melden. Indien je dit niet doet, wordt je als huurder aansprakelijk gesteld voor elke uitbreiding van de schade.

 

CONTACT

Wij zijn telefonisch bereikbaar op het algemeen nummer: 051 30 61 00

Wil je een gericht antwoord op jouw vraag? Maak een afspraak met jouw huurbegeleider.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Technische meldingen

Defecte verwarming? Geen warm water? Elektriciteitsproblemen?

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.Enkel geselecteerde cookies | Instellingen wissen