Kandidaat - Huurders

Wilt u zich inschrijven?
U vindt hier alvast het inschrijvingsformulier, het intern huurreglement, verklaring algemene verordening gegevensbescherming en belangrijke informatie.

Hoe inschrijven?

Om in aanmerking te komen voor een sociale woning via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) moet u zich eerst inschrijven in het inschrijvingsregister. U moet daarbij voldoen aan een aantal voorwaarden.

Het SVK hanteert een puntensysteem waardoor uw plaats op de wachtlijst wordt bepaald. De 6 categorieën waarvoor u punten kan krijgen zijn: het actueel besteedbaar inkomen, uw woonnood, kinderlast, anciënniteit, inwoner van de gemeente of werkingsgebied en mutatie indien u reeds een SVK huurder bent.

Meer info omtrent o.a. de inschrijvingsvoorwaarden en ons puntensysteem, vindt u terug in onze korte inhoud “Belangrijke informatie voor de Kandidaat-huurder”.

Om u in te schrijven kan u langs komen tijdens onze openingsuren, of u kan ons contacteren voor een afspraak. U kan ons inschrijvingsformulier ook hier op de website terug vinden.

 

Toewijzingssysteem

 

Wat als een woning vrij komt?

Op het moment dat een woning vrijkomt, nodigen we per brief de eerste 20 à 30 kandidaat-huurders op de wachtlijst uit. Bij deze brief zit een kandidaatstelling voor de woning. De kandidaatstelling dient u volledig in te vullen en in te dienen tegen de vooropgestelde datum samen met een aantal recente documenten die wij opvragen om na te gaan hoe uw huidige situatie is.
Wanneer alle ingediende kandidaatstellingen verwerkt zijn en de puntenscores van alle aangeschreven kandidaat-huurders werden aangepast, kunnen wij zien wie bovenaan de wachtlijst staat. Deze Kandidaat-huurder zal dan door een huurbegeleider gecontacteerd worden om de woning te bezichtigen.

Indien u de aangeboden woning aanvaardt, dan wordt u huurder van het SVK.

 

Wat als ik een aangeboden woning weiger?

Als u een aangeboden woning weigert, heeft dit de eerste keer geen gevolgen. Als u echter voor een tweede maal een aanbod weigert én de woning zou voor u geweest zijn, dan krijgt u voor 1 jaar lang 3 minpunten. U blijft wel ingeschreven op de wachtlijst.

 

Wat als ik niet reageer op een kandidaatstelling?

Indien u een eerste maal niet reageert op een aanbod en de woning zou voor u geweest zijn, dan wordt u 3 maanden op wacht gezet tenzij u uitdrukkelijk vraagt om dit niet te doen. Dit wil zeggen dat u in die periode geen aanbiedingen krijgt. Wanneer u een tweede maal niet reageert, zal u geschrapt worden uit het inschrijvingsregister.

Alle info voor Kandidaat-huurders kan u terug vinden in ons Intern Huurreglement (deel 1) 

 

U kan steeds contact opnemen met SVK regio Izegem voor meer info op het nummer 051/ 30 61 00, via svk@woondienst.be.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.Enkel geselecteerde cookies | Instellingen wissen