Ingelmunster

Izi Wonen

U kan tijdens de kantooruren naar ons kantoor komen. wij helpen u dan om de inschrijvingsdocumenten te vervolledigen en/of digitaal aan te vragen met behulp van uw ID-kaart.  Als u voldoet, wordt u ingeschreven op een wachtlijst.

Als er een woning vrij komt (waarvoor u in aanmerking komt) dan wijzen wij die toe volgens een goedgekeurd toewijzingsreglement (ook intern huurreglement genoemd). De huurprijs berekenen we vooraf: we houden daarbij rekening met uw inkomen en uw gezinssituatie.

Tip: bij Izi Wonen krijgen kandidaat-huurders die in de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente woonden, voorrang. Uw kansen zijn dus het grootst als u zich inschrijft voor de gemeente waar u kan of zal kunnen genieten van deze voorrangsregel.

Als u akkoord bent, dan maken we het huurcontract op. Daarna kan de verhuring beginnen.

In Ingelmunster kunt u terecht bij Isabelle Malfait van de woonwinkel (Tel. 051 33 74 74).

Deze personen kan u ter plaatse helpen om uw dossier in orde te brengen en aan ons over te maken.

Als uw dossier volledig is en u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, dan sturen wij u een inschrijvingsbewijs op. Op dat bewijs staat uw inschrijvingsnummer, de datum van inschrijving en de gemeente(s) waarvoor u bent ingeschreven.

! Opgelet: uw dossier wordt pas ingeschreven op de datum dat het volledig is !