Ledegem

Je kan terecht bij Izi Wonen en De Mandel

Izi Wonen

U kan tijdens de kantooruren naar het kantoor komen. wij helpen u dan om de inschrijvingsdocumenten te vervolledigen en/of digitaal aan te vragen met behulp van uw ID-kaart.  Als u voldoet, wordt u ingeschreven op een wachtlijst.

Als er een woning vrij komt (waarvoor u in aanmerking komt) dan wijzen wij die toe volgens een goedgekeurd toewijzingsreglement (ook intern huurreglement genoemd). De huurprijs berekenen we vooraf: we houden daarbij rekening met uw inkomen en uw gezinssituatie.

Tip: bij Izi Wonen krijgen kandidaat-huurders die in de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente woonden, voorrang. Uw kansen zijn dus het grootst als u zich inschrijft voor de gemeente waar u kan of zal kunnen genieten van deze voorrangsregel.

Als u akkoord bent, dan maken we het huurcontract op. Daarna kan de verhuring beginnen.

In Ledegem kunt u, na afspraak, terecht bij Nathalie Vandendriessche (Tel. 056 50 91 80 of GSM 0473 37 18 28 of nathalie.vandendriessche@woondienst.be) van de woonwinkel.

Deze personen kunnen u ter plaatse helpen om uw dossier in orde te brengen en aan ons over te maken.

Als uw dossier volledig is en u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, dan sturen wij u een inschrijvingsbewijs op. Op dat bewijs staat uw inschrijvingsnummer, de datum van inschrijving en de gemeente(s) waarvoor u bent ingeschreven.

! Opgelet: uw dossier wordt pas ingeschreven op de datum dat het volledig is. !

 

De Mandel

Om een woning te kunnen huren, moet u zich inschrijven in het register van kandidaat-huurders. Op dit ogenblik zijn ruim 4500 kandidaat-huurders ingeschreven. Om in te schrijven neemt u best contact op met de dienst Verhuring en Verkoop.

Om u te kunnen inschrijven moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Klik hier voor de inschrijvingsformulieren.

De inschrijvingsdatum is de datum waarop alle gegevens bij De Mandel binnen zijn. U krijgt een inschrijvingsbewijs, waarop de gegevens van uw aanvraag vermeld staan.