Energielening

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt uitgekeerd via de ‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet.

Vanaf 2019 is deze lening er enkel nog voor de prioritaire doelgroep en rechtspersonen. Vanaf 2020 kunnen rechtspersonen er ook geen beroep meer op doen.

Hoe verloopt de aanvraag van een energielening?

Stap 1: de kandidaat-kredietnemer vult het aanvraagformulier in en verzamelt de nodige bijlagen

Stap 2: de kandidaat-kredietnemer verstuurt het aanvraagformulier met alle bijlagen naar Energiehuis WVI (per post: WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge of digitaal via energie@wvi.be

Stap 3: WVI verstuurt een ontvangstbewijs naar de kandidaat-kredietnemer

Stap 4: WVI evalueert de kredietaanvraag en brengt de kandidaat-kredietnemer op de hoogte van de beslissing

Stap 5: na positief advies, wordt de kandidaat-kredietnemer uitgenodigd om de kredietovereenkomst te ondertekenen.

Voor meer informatie, neem zeker contact op met Woondienst Regio Izegem.