Renovatiepremie

Door wie aan te vragen?

- door eigenaar-bewoner
- eigenaar-verhuurder die hun woning gedurende 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor
(hier zijn de eerste 3 voorwaarden:  inkomen, eigendommen en effectieve bewoning, niet van toepassing)

Ook de functiewijziging van een gebouw naar een woning of de opsplitsing van een woning in verschillende woningen, komt in aanmerking

 

Voorwaarden:

- Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar terug (aanvragen 2021 - ink. 2019, aj. 2020):

   * maximum € 44 620 voor een alleenstaande;

   * maximum € 63 740 voor een alleenstaande met 1 pers. ten laste,
     vanaf de 2de pers. ten laste te verhogen met € 3 750 per bijkomende pers.;

   * maximum € 63 740 voor gehuwden en voor wettelijk/feitelijk samenwonenden, verhoogd met € 3 750 p.p. ten laste.

- De bewoner, mag op de aanvraagdatum geen andere woning in 1/1 VE of 1/1 VG hebben

- De woning effectief bewonen

- De woning moet op de aanvraagdatum min. 30 jaar oud zijn. Kamerwoningen komen niet in aanmerking.

 

Minimum kostprijs:

- Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van € 2 500, exclusief BTW (zowel facturen van aannemers als facturen voor de aankoop van materialen voor de renovatiewerken)

- De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar en mogen niet dateren van voor de verkrijging van een zakelijk recht op de woning.

 

Premie:

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).

De 30%-berekening (met een maximum van € 3.333 per categorie  - investering per categorie: minstens € 11.110) geldt voor:

- wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan 31 870 euro indien alleenstaande en 44 620 indien gehuwd of samenwonend (te verhogen met 3 570 euro pp ten laste)

- wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie bij een investering van minstens 2.500 euro per categorie).

Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

 

Welke werken?

Er komen 4 categorieën van werken in aanmerking. Enkel voor categorie IV is er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard worden:

 

I. Structurele Elementen

- het funderen van de muren

- afbraak van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren (in dit geval telt gevelisolatie mee)

- aanbrengen gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding

- behandeling van muren tegen optrekkend vocht

- behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht

- voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging

- behandeling van muren tegen huiszwam

- de afbraak van bestaande draagvloeren

- opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten

- behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten

- aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering aan muren of plafonds

- aanbrengen of vervangen van één of meer vaste trappen in de woning

 

II. Dakwerkzaamheden

- afbraak bestaande dakstructuren en opbouw van draagkrachtige elementen

- behandeling tegen zwammen en insecten

- aanbrengen van het onderdak, waterdichte bedekking en afvoeren

- aanbrengen of vervangen van dak(vlak)ramen, dakkapellen, lichtkoepels en schouwen

- wanneer dakwerken worden uitgevoerd, mag de dakisolatie ook meegeteld worden

 

 III. Buitenschrijnwerk

Vervangen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing (isolatiewaarde van het glas is max. 1,0 W/m²K). indien de ramen en buitendeuren vervangen worden, komen ook de rolluiken en binnenafwerking in aanmerking.

Verluchting van de woning moet gegarandeerd worden:

 1. a) er is een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist:u volgt de eisen uit het energiedecreet van 8 mei 2009

        b) er is geen stedenbouwkundige vergunning of melding vereist:

        2 mogelijkheden:  er is een ventilatiesysteem B of D 

 

Systeem B: mechanische toevoerventilatie

 • Toevoer: een ventilator stuurt de lucht via kanalen in de leefruimtes.
 • Afvoer: via regelbare roosters en verticale kanalen tot boven de daknok.
 • Dit systeem wordt in woningen nauwelijks toegepast.

 

Systeem D: mechanische afvoer- en toevoerventilatie (balansventilatie)

 • De koude lucht die van buiten naar binnen komt, wordt opgewarmd door

de warme lucht die van binnen naar buiten wordt gezogen.

 • Zo gaat er slechts een zeer klein percentage warmte verloren.
 • Bij goede isolatie en luchtdichting kan een forse besparing op deverwarmingsfactuur worden gerealiseerd.

 

Indien er geen ventilatiesysteem is, moeten er extra voorzieningen getroffen worden:  De ramen in de droge lokalen (woon-, slaap-, studeer- en speelkamer) moeten voldoende ventilatieroosters bevatten.  De luchttoevoereis voor deze roosters is minimaal 45m³/h per lopende meter venster.  Het totale ontwerptoevoerdebiet per ruimte mag beperkt worden tot wat ingeschreven is in de norm NBN50-001.

Facturen komen pas in aanmerking als de aannemer op de facturen attesteert dat aan deze verplichtingen werd voldaan.

 

IV. Technische Installaties

Elektriciteit tot € 3 750

 • vernieuwen van de elektrische huisinstallatie
 • aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning
 • aansluiting en plaatsing van de meetinstallatie telt mee als u hiervoor een factuur kunt voorleggen (steeds een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan bijvoegen dat aantoont dat de installatie conform het AREI is).

 

Sanitair tot € 3 750

 • vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één WC als die nog niet aanwezig zijn in de woning
 • indien sanitaire toestellen geplaatst of vervangen worden komen volgende installatieonderdelen mee in aanmerking: kranen, leidingen en toebehoren voor watertoevoer en –afvoer, leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water, natte of droge kalkbepleistering van de badkamer

 

Centrale verwarming tot € 7 500

 • plaatsen van een verwarmingsketel op aardgas of stookolie met hoog rendement, of een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen. De ketel heeft een label HR+ of HR top (gas),  Optimaz of Optimaz Elite (stookolie).  Voor ketels geproduceerd vanaf 26/09/2015 is het Europees label A of B vereist.
 • alle installatieonderdelen zoals leidingen en radiatoren, op voorwaarde dat ook de verwarmingsketel ook vervangen wordt
 • plaatsen van CO- of rookmelders

 

Opgelet : de volgende werken of materialen komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie:

 • wat NIET op de lijst staat, komt NIET in aanmerking
 • vervangingsbouw
 • thermische isolatiewerkzaamheden
 • alle werkzaamheden die betrekking hebben op de afwerking van de vloeren, muren en plafonds met uitzondering van afwerklagen in kalkbepleistering en gipskartonplaten
 • veranda
 • verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties
 • hoofperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water zoals warmtepompen, warmtekrachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers, windturbines en mechanische verluchtingen
 • bubbelbaden en stoomdouches, badkamermeubelen en –accessoires
 • werken zonder factuur of met onduidelijke factuur

 

Aanvragen:

Na voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie. (facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar) bij Wonen Vlaanderen, Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2 bus 93, 8200 Brugge.

De aanvragen moeten aangetekend opgestuurd worden

Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk.  Voor werken uit meer dan twee categorieën, moet u dus twee aanvragen indienen.  Voor elke categorie kan u maar één maal een premie aanvragen.

Hierop geldt een uitzondering als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor of wanneer u bij de 30% - regel bent.

Dan mag u in één keer de premie aanvragen voor werken van de vier categorieën samen.  Daarna kunt u natuurlijk geen tweede aanvraag meer doen.

Wanneer de tweede aanvraag indienen?

De tweede aanvraag doet u ten vroegste één jaar en maximaal twee jaar na de eerste. 

 

Uitbetaling

De uitbetaling wordt verdeeld over twee aanvragen.  Bij een volledige woningrenovatie moet u dus twee keer een aanvraag indienen. 

Het maximale bedrag van de beide premies is nog steeds € 10 000.

U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar en maximum twee jaar liggen.

Dezelfde woning of eigenaar kan binnen een periode van 10 jaar slechts 1 keer beroep doen op de premie.

Als u voor dezelfde woning tijdens de periode van 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een renovatiepremie al een verbeteringspremie heeft aangevraagd en ontvangen, dan zal deze in mindering gebracht worden van de renovatiepremie. Voeg bij de aanvraag voor de renovatiepremie alle facturen toe, ook al heeft u voor die werken reeds een verbeteringspremie ontvangen.

 

Voor meer informatie kan u terecht in de woonwinkel van uw gemeente of klik op deze link.


Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.Enkel geselecteerde cookies | Instellingen wissen