Verbeteringspremie

Door wie aan te vragen?

 • Door de eigenaar-bewoner of de huurder.
 • Door de eigenaar-verhuurder die de woning gedurende 9 jaar lang verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor

 
Voorwaarden:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen van evt. samenwonende partners (van 3 jaar terug), voor aanvragen 2019:
  • voor eigenaar-bewoners of huurders: max. € 31 340 + € 3 510 p.p. ten laste
  • voor eigenaar-verhuurder: max. € 62 670
 • de woning effectief bewonen
 • de woning moet minimum 25 jaar oud zijn.
  Deze voorwaarde telt niet indien het verbouwingswerkzaamheden (vergroten of herbouwen van woon-, kook-, en slaapvertrekken) betreft.

 Premie :

welke werken

min kostprijs

vast subsidiebedrag

Dakwerkzaamheden (incl. dakisolatie als bijkomend werk, dakherstelling of -vernieuwing moet substantieel zijn)

€ 2 500

€ 1 250

Buitenschrijnwerk (glas max. 1,3 W/m²K)

€ 2 500

€ 1 250

Werkzaamheden aan gevels (geldt ook voor gevelisolatie zonder dat er andere werken worden uitgevoerd)

€ 3 000

€ 1 500

Vochtbestrijding

€ 1 500

€ 750

Installatie badkamer en WC (ook zonneboiler)

€ 1 500

€ 750

Elektriciteitswerken

€ 1 500

€ 750

CO-vergiftiging bestrijden

-       plaatsen warmwatertoestel type C

-       plaatsen verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte type C

-       vervangen verwarmingsketel door een hoogrendementsketel HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite

-       CV installeren: volledige nieuwe installatie plaatsen of bestaande installatie vervangen                        

-       bouwen, verbouwen, aanpassen of herstellen rookkanaal

 

€ 500

€ 500 / toestel

 

€ 500

 

 

€ 2 000

 

€ 1 000

 

€ 250

€ 250 / toestel

 

€ 250

 

 

€ 1 000

 

€ 500

Verbouwen van een te kleine woning

€ 1 200

50% v.d kostprijs v.d werken met een max. van € 1 250

 

 Aanvragen:

Na uitvoering van de werken (de facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar) bij Wonen Vlaanderen, Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2 bus 93, 8200 Brugge, tel. 050 24 82 51.

De verbeterings- en aanpassingspremie kan 3x aangevraagd worden in 10 jaar tijd, indien de aard van de werken telkens verschilt.

 
Andere gewestelijke premies:

De premie is cumuleerbaar met de gewestelijke aanpassingspremie, niet met de gewestelijke renovatiepremie.