Ondersteuning van eigenaars van woningen

Hebt u als eigenaar vragen rond:

  • Het opmaken van een huurcontract
  • Het geven van een opzeg
  • Het opmaken van een opzegbrief
  • Huurachterstal van uw huurder
  • Huurschade

De woonbegeleider van de woondienst in uw gemeente kan u de juiste informatie geven over welke stappen u kan zetten. De woonbegeleider kan in samenspraak met u proberen de huurder aan te spreken zodat gerechtelijke stappen vermeden kunnen worden. De woonbegeleider kan ook helpen bij de opmaak van een huurcontract of het opmaken van een opzegbrief,….