Crisisopvang

Door omstandigheden kan u zich in een situatie bevinden waardoor u geen dak meer boven uw hoofd hebt. De woonbegeleider van de woondienst in de gemeente waar u verblijft zal samen met u op zoek gaan naar een oplossing op korte en op lange termijn.

 • Op korte termijn kan dit zijn door het:
  • inschakelen van het crisisnetwerk
  • aanvragen van een crisiswoning
  • inschrijven voor de opvang bij het CAW
  • doorsturen naar de nachtopvang
 • Op lange termijn zal de woonbegeleider u helpen bij:
  • Zoektocht op de private huurmarkt
  • Het inschrijven bij sociaal verhuurkantoren en sociale bouwmaatschappijen.