Gemeentelijke aanpassingspremie voor levenslang wonen

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner of bewoner-niet-eigenaar die minimum 50 jaar oud is / een persoon met 66% invaliditeit / een persoon die in aanmerking komt voor zorgwonen

Welke werken?

De werken moeten betrekking hebben op de specifieke aanpassing van de technische of sanitaire uitrusting of van de constructie van de woning om ze aan te passen aan de fysische gesteldheid van de premieaanvrager.

Volgende categorieën van aanpassingswerken komen in aanmerking:

 • Categorie A: verbeteren van de toegankelijkheid in de woning
 • Categorie B: plaatsen van een (trap)lift
 • Categorie C: automatisering
 • Categorie D: aanpassing van de badkamer
 • Categorie E: aanpassing slaapkamer, leefruimte en/of keuken
 • Categorie F: aanpassing toilet

Voorwaarden:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen (van 2 jaar terug): max. € 40 000
  (premieaanvrager + samenwonende personen behalve inwonende kinderen t.e.m. 25 jaar)
 • kadastraal inkomen max. € 1 200 (niet -geïndexeerd)
 • geen andere eigendom in exclusieve volle eigendom of niet-gedeeld vruchtgebruik
  (enkel eigendommen van de premieaanvrager worden meegerekend)
 • de minimum kostprijs van de werken die voor betoelaging in aanmerking komen, moet tenminste:
  - € 1 000 bedragen (excl. btw) voor de categorieën A t.e.m. E per categorie
  - € 250 bedragen (excl. btw) voor de facultatieve categorie F

Premie:

 • 25% v.d. kostprijs v.d. uitgevoerde werken of uitrustingen, BTW niet inbegrepen, met een max. van
  € 500 per categorie;
 • de premie voor de facultatieve categorie F bedraagt € 125.

Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken.

Cumuleerbaar

Deze premie kan gecumuleerd worden met de andere gemeentelijke premies, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.  Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten.

Voor het volledige reglement, klik hier. Het aanvraagformulier vindt u hier. De technische nota vind je hier.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen