Gemeentelijke aanpassingspremie voor levenslang wonen

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner of bewoner-niet-eigenaar, van min. 50 jaar oud of 66% invaliditeit

Welke werken?

De werken moeten betrekking hebben op de specifieke aanpassing van de technische of sanitaire uitrusting of van de constructie van de woning om ze aan te passen aan de fysische gesteldheid van de premieaanvrager.

Volgende categorieën van aanpassingswerken komen in aanmerking:

 • Categorie A: verbeteren van de toegankelijkheid in de woning
 • Categorie B: plaatsen van een (trap)lift
 • Categorie C: automatisering
 • Categorie D: aanpassing van de badkamer
 • Categorie E: aanpassing slaapkamer, leefruimte en/of keuken
 • Categorie F: aanpassing toilet

Voorwaarden:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen (van 2 jaar terug): max. € 40 000
  (van premieaanvrager en samenwonende personen, met uitz. van inwonende kinderen t.e.m. 25 jaar)
 • kadastraal inkomen max. € 1 200 (niet -geïndexeerd)
 • geen andere eigendom in exclusieve volle eigendom of niet-gedeeld vruchtgebruik
  (enkel eigendommen van de premieaanvrager worden meegerekend)
 • de minimum kostprijs van de werken die voor betoelaging in aanmerking komen, moet tenminste:
  - € 1 000 bedragen (excl. btw) voor de categorieën A t.e.m. E per categorie
  - € 250 bedragen (excl. btw) voor de facultatieve categorie F

Premie:

 • 25% v.d. kostprijs v.d. uitgevoerde werken of uitrustingen, BTW niet inbegrepen, met een max. van
  € 500 per categorie;
 • de premie voor de facultatieve categorie F bedraagt € 125.

Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken.

Cumuleerbaar

Deze premie kan gecumuleerd worden met de andere gemeentelijke premies, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.  Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten.

Voor het volledige reglement, klik hier.