Gemeentelijke verbeterings- en energiepremie

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner

Welke werken?

De werken hebben een integrale verbetering van de woning op het oog, met als doel de kwaliteit van de woning op grondige wijze te verbeteren volgens de vereisten die gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime woning.

Uitvoering van de werken is mogelijk per categorie. Volgende categorieën van verbeteringswerken komen in aanmerking:

Categorie A:    dakwerken
Categorie B:     schrijnwerk  / vervangen van enkele beglazing naar superisolerende beglazing
Categorie C:     vochtbestrijding
Categorie D:    sanitaire werken
Categorie E:     elektriciteit
Categorie F:     vervangen CO2-onveilige toestellen / 1ste installatie cv / vervangen bestaande verwarmingsketel door een energiezuinige verwarmingsketel.
Categorie G:    vervangen van een keuken die niet voldoet aan de hedendaagse normen (oppervlakte, warm water, stopcontacten met aarding, …)
Categorie H:    uitbreiden / herindelen van te kleine woning

Volgende werken komen niet in aanmerking: onderhoud, herstelling- en verfraaiingwerken, werken aan
garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s, werken ten gevolge van brandschade.

Voorwaarden:

  • Gezamenlijk belastbaar inkomen (van 2 jaar terug): max.€ 42 000 voor alleenstaanden en € 60 000 voor gehuwden of wettelijk samenwonenden
  • Max. 1 woning in excl. volle eigendom of niet-gedeeld vruchtgebruik bezitten
    (enkel eigendommen premieaanvragers tellen mee)
  • Kadastraal inkomen van de woning max. € 1 000 (niet-geïndexeerd), voor de werken bedoeld om twee kleinere woningen om te bouwen tot één enkele, mag de optelsom van de 2 woningen niet meer bedragen dan € 1 000.
  • De minimum kostprijs per categorie moet € 1 000 bedragen, BTW niet inbegrepen.
  • Woning moet min. 30 jaar oud zijn
  • De woning niet verkopen binnen de 5 jaar na def.toek. anders terugvordering premie met interesten
  • Facturen max. 8 jaar oud na datum princ.toek. 1ste categorie

Premie:

Per categorie: 25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken of materialen, BTW niet-inbegrepen, met een maximum van 500 euro.

Categorie F: indien enkel een vervanging van een bestaande verwarmingsketel door een energiezuinige ketel bedraagt de premie 25 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken of materialen, BTW niet begrepen, met een maximum van 250 euro.

Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken of bij vernieuwbouw 45 dagen vóór sloop van het
oude pand.

OF

Categorie F: als blijkt dat het onmiddellijk vervangen van een CV ketel of een CO onveilig toestel dringend noodzakelijk is kan er een uitzondering voorzien worden.
De premieaanvraag moet dan uiterlijk 3 maanden na factuurdatum ingediend worden. De aannemer moet een verklaring op eer invullen met een verklaring van noodzakelijkheid en type bestaand en nieuw toestel. Na ontvangst van de nodige documenten zal het college van burgemeester en schepenen oordelen of deze werken voor categorie F in aanmerking komen voor de premie.

Andere gemeentelijke premies:

Deze premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke aanpassingspremie.
(Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten.)

Voor het volledige reglement, klik hier. Voor de technische nota, klik hier.

Het aanvraagformulier vindt u hier.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen