Gemeentelijke verbeterings- en energiepremie

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner

Welke werken?

De werken hebben een integrale verbetering van de woning op het oog, met als doel de kwaliteit van de woning op grondige wijze te verbeteren volgens de vereisten die gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime woning.

Uitvoering van de werken is mogelijk per categorie. Volgende categorieën van verbeteringswerken komen in aanmerking:

 • Categorie A: dakwerken
 • Categorie B: schrijnwerk / vervangen van enkele beglazing naar superisolerende beglazing 
 • Categorie C: vochtbestrijding
 • Categorie D: sanitaire werken
 • Categorie E: elektriciteit
 • Categorie F: vervangen CO2-onveilige toestellen/ 1ste installatie CV / vervangen bestaande verwarmingsketel
 • Categorie G: vervangen van sterk verouderde keuken
 • Categorie H: uitbreiden/ herindelen van te kleine woning

Volgende werken komen niet in aanmerking: onderhoud, herstelling- en verfraaiingwerken, werken aan
garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s, werken ten gevolge van brandschade.

Voorwaarden:

 • Gezamenlijk belastbaar inkomen (van 2 jaar terug): max.€ 32 000 voor alleenstaanden en € 42 000 voor gehuwden of wettelijk samenwonenden
 • Max. 1 woning in excl. volle eigendom of niet-gedeeld vruchtgebruik bezitten
  (enkel eigendommen premieaanvragers tellen mee)
 • Kadastraal inkomen van de woning max. € 1 000 (niet-geïndexeerd), voor de werken bedoeld om twee kleinere woningen om te bouwen tot één enkele, mag de optelsom van de 2 woningen niet meer bedragen dan € 1 000.
 • De minimum kostprijs per categorie moet € 1 000 bedragen, BTW niet inbegrepen.
 • Woning moet min. 30 jaar oud zijn
 • De woning niet verkopen binnen de 5 jaar na def.toek. anders terugvordering premie met interesten
 • Facturen max. 8 jaar oud na datum princ.toek. 1ste categorie

Premie:

Per categorie 25 % v.d. kostprijs van de werken of materialen, excl. BTW, met een max. van € 500.

Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken of bij vernieuwbouw 45 dagen vóór sloop van het
oude pand.

Andere gemeentelijke premies:

Deze premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke aanpassingspremie.
(Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten.)

Voor het volledige reglement, klik hier