Verbeteringspremie Huurwoningen

Welke woning?

Verbeteren van een woning met bouwdatum ouder dan 30 jaar.
Indien het pand gesloopt wordt, kan een verbeteringspremie verkregen worden voor zover er een nieuwe woning gebouwd wordt (vernieuwbouw). De bouw van de woning wordt in dit geval gelijkgesteld met renovatie van een bestaand pand.

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-verhuurder (natuurlijke of rechtspersoon)

Welke werken?

Het moet gaan om een geheel van verbeteringswerken die noodzakelijk zijn om te beantwoorden aan de vereisten die gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime en energiezuinige huisvesting.

O.m. volgende werken komen in aanmerking:

 • Vochtbestrijding
 • Elektriciteitswerken
 • Dakwerken (indien waterinsijpeling)
 • Aansluiting op het openbaar rioleringsnet
 • Plaatsen van sanitair met waterspoeling in de woning
 • Verbouwen van 2 kleine woningen tot 1 woning
 • Vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing met een U ≤ 1,1W/m²K
 • Vervangen van buitenschrijnwerk met enkele beglazing door schrijnwerk met hoogrendementsbeglazing met een U ≤ 1,1W/m²K
 • Vervangen van lichtstraten met enkele beglazing of enkelwandige dakkoepels door lichtstraten met hoogrendementsbeglazing met een U ≤ 1,1 W/m²K

Volgende werken komen zeker niet in aanmerking: onderhoud-, herstelling- en verfraaiingwerken; goten, werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s.

Voorwaarden:

 • Min. kostprijs v.d. werken, excl. BTW: € 3 700
 • Na de werken dient de woning te voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode en aan alle oppervlaktenormen zoals gesteld in de stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de stadskern
 • Om de premie te krijgen moet na de werken de roostering en/of dakconstructie voldoende geïsoleerd zijn boven het woongedeelte (living, keuken, slaapkamers, badkamer, binnentoilet en andere leefruimtes)
 • Om in aanmerking te komen voor de premie moeten ramen met enkele beglazing na de werken steeds voorzien zijn van hoogrendementsbeglazing
 • Na de werken dient de woning met een geregistreerde huurovereenkomst, voor ten minste 9 jaar verhuurd te worden aan volgende maximum huurprijzen (jaarlijkse indexering is wel toegestaan): 

1] voor een lopende huurovereenkomst mag een eventuele huurprijsherziening conform de huurwet max. 5% hoger zijn dan de huurprijs vóór de werken;
2] voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na uitvoering van de werken, mag de huurprijs max. 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die betreffende woning;
3] voor een eerste verhuring of een huurovereenkomst die meer dan 5 jaar na de vorige werd afgesloten, gelden geen maximum huurprijzen.

De woning mag niet verkocht worden binnen de 9 jaar na definitieve toekenning van de premie

Premie:

50% v.d. kostprijs excl. BTW, max. € 5 000

De aanvrager moet VÓÓR de uitbetaling over een geldig conformiteitsattest beschikken.  Dit attest wordt opgemaakt door de Woondienst Regio Izegem.

 Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken.

Voor het volledige reglement, klik hier. Het aanvraagformulier vindt u hier.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen