Ongeschikt / Onbewoonbaar

Iedere woning in Vlaanderen moeten voldoen aan minimale Kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, iedere eigenaar van een geïnventariseerde woning zal jaarlijks een heffing moeten betalen. 
Ongeschikte en onbewoonbare woningen kunnen ook geen conformiteitsattest krijgen.

De gebreken aan een woning worden opgedeeld in twee categorieën, zware en lichte gebreken
Een enkel zwaar gebrek is al voldoende om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Voorbeelden van zware gebreken zijn ernstige risico's op elektrocutie, brand, ontploffing en CO-vergiftiging, ... .
Lichte gebreken spelen mee in de eindbeoordeling maar zijn op zich niet voldoende om een woning ongeschikt te verklaren.
Dat kan pas wanneer ze samen met andere gebreken voorkomen. Voorbeelden van lichte gebreken zijn beperkte vochtschade, verweerde ramen en deuren, onvoldoende verluchting en beschadigingen aan pleisterwerk, ... .

Wanneer er gebreken vastgesteld worden in de woning (meestal huurwoningen), kan deze ongeschikt verklaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure, waarbij de eigenaar gehoord werd). Elk gebrek krijgt strafpunten (>= 15 punten = ongeschikt).

Wanneer er gevaar is voor de veiligheid of gezondheid, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure waarbij de eigenaar gehoord werd).

Meer informatie over deze heffing kan u verkrijgen bij de technisch adviseurs: Johan Vansteenkiste, Alain De Burghgraeve of Lander Verbauwhede
Woondienst Regio Izegem
Kasteelstraat 13, 8870 Izegem
tel. 051 32 16 93

Klik voor het volledige reglement van Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke