Premies Netbeheerder

Minder energie verbruiken en het milieu ontzien. Het loont altijd de moeite, maar kost wel een financiële inspanning. De netbeheerder wil die inspanning graag wat lichter maken met interessante premies. Een belangrijke voorwaarde is dat de premie ten laatste een jaar na factuurdatum aanvraagt.

Overzicht premies