Leegstand

In de gemeenten Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke is een belastingsreglement op leegstaande en onafgewerkte gebouwen van kracht.

Leegstaande gebouwen zijn gebouwen die meer dan één jaar niet conform hun bestemming zijn gebruikt.  Onafgewerkte panden zijn gebouwen waarvan de werken wel zijn gestart, maar na uiterlijk 6 jaar na het afleveren van de bouwvergunning, nog niet zijn afgewerkt.

Eerst worden deze gebouwen opgenomen op een inventaris aan de hand van een administratieve akte die opgestuurd wordt naar de eigenaar(s).

Er is een ook heffing verschuldigd. Die is voor het eerst verschuldigd 1 jaar na opname in de inventaris. Er is telkens een nieuwe heffing op de volgende verjaardagen van de inventarisatiedatum. De eigenaar krijgt enkele maanden na de verjaardag van de inventarisatiedatum een aanslagbiljet van de gemeente.

In bepaalde gevallen kan men vrijstelling van heffing krijgen (Verdere info i.v.m. de voorwaarden wordt vermeld op het aanvraagformulier van de vrijstelling dat samen met de administratieve akte wordt opgestuurd). Beknopt overzicht van de vrijstellingen:

Meer informatie over deze heffing kan u verkrijgen bij de technisch adviseurs: Johan Vansteenkiste, Alain De Burghgraeve of Lander Verbauwhede

Woondienst Regio Izegem
Kasteelstraat 13, 8870 Izegem
tel. 051 32 16 93

Klik voor het volledige reglement van Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke.