Gemeentelijke aankooppremie

Welke woning?

Aankoop van een woning met bouwdatum ouder dan 40 jaar. Indien de aangekochte woning gesloopt wordt, kan een aankooppremie toegekend worden, voor zover er een nieuwe woning gebouwd wordt.

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner

Voorwaarden:

-       Gezamenlijk belastbaar inkomen (van 3 jaar terug):
o    max. € 40 000 voor een alleenstaande
o    max. € 50 000 voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden
o  Verhoogd met € 2 500 p.p. ten laste
-     Geen andere eigendom hebben
(enkel eigendommen van de premieaanvrager worden meegerekend)
-     Kadastraal inkomen max. € 1 000 (niet-geïndexeerd)
-     De woning effectief bewonen en niet verkopen binnen de 10 jaar
 

Premie:

€ 1 500 + € 150 p.p. ten laste  
 

Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken bij de Woondienst
Wat meebrengen?
  • Uw identiteitskaart met PIN-code
  • Uw bankkaart

Woondienst Ledegem
Rollegemstraat 132
8880 Ledegem
Telefoon: 056 89 48 13
              0473 37 18 28
              051 32 16 93 (technisch adviseur)

Openingsuren op afspraak:
Maandag:    16u - 19u
Donderdag: 9u - 12u


 

Andere gemeentelijke premies:

Deze premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke verbeteringspremie en met de gemeentelijke aanpassingspremie voor levenslang wonen.

Voor het volledige reglement, klik hier. Het aanvraagformulier vindt u hier.


Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.Enkel geselecteerde cookies | Instellingen wissen