Gemeentelijke aankooppremie

Welke woning?

Aankoop van een woning met bouwdatum ouder dan 40 jaar. Indien de aangekochte woning gesloopt wordt, kan een aankooppremie toegekend worden, voor zover er een nieuwe woning gebouwd wordt.

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner

Voorwaarden:

-       Gezamenlijk belastbaar inkomen (van 3 jaar terug):
o    max. € 31 452 voor een alleenstaande
o    max. € 33 500 voor een alleenstaande met een beperking
o    max. € 36 676 voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden + € 2 050 p.p. ten laste
-     Geen andere eigendom hebben
(enkel eigendommen van de premieaanvrager worden meegerekend)
-     Kadastraal inkomen max. € 1 000 (niet-geïndexeerd)
-     De woning effectief bewonen en niet verkopen binnen de 10 jaar
 

Premie:

€ 1 250 + € 125 p.p. ten laste  
 

Aanvragen:

Ten laatste negen maanden na het verlijden van de notariële akte bij de Woondienst (Gemeentebestuur Ledegem)
 

Andere gemeentelijke premies:

Deze premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke verbeteringspremie en met de gemeentelijke aanpassingspremie.

Voor het volledige reglement, klik hier.