Aanpassingspremie

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner of huurder van minstens 65 jaar

 

Welke werken?

Binnen de aanpassingspremie zijn er 2 onderdelen: een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter toegankelijk maken: 

Technische installaties en hulpmiddelen

- het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) aangepast aan een bejaarde.

- het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping;

- het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;

- het installeren van vaste, in de woning verankerde elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen;

- het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten;

- het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

 

Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken

- het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels;

- het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten;

- het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken;

- het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;

- verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

 

 Voorwaarden:

  • Voor aanvragen van 1 januari 2023 mag het inkomen van alle 65-plussers én eventueel de gehuwde of wettelijk samenwonende partner niet meer bedragen dan:

    • 37.030​​​​​​​ euro voor één aanvrager zonder persoon ten laste
    • 51.840​​​​​​​ euro voor één aanvrager met één persoon ten laste, te verhogen met 4.150 euro per bijkomende persoon ten laste
    • 51.840​​​​​​​​​​​​​​ euro voor twee aanvragers, te verhogen met 4.150 euro per persoon ten laste.

De vermelde bedragen zijn de maxima die gelden voor aanvragen in 2023. Ze worden elk jaar geïndexeerd.

  • de woning effectief bewonen
  • maximum 1 woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben
  • het moet gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de technische of sanitaire installatie of aan de constructie van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van de bejaarde. Concreet betekent dit: werken die de hele woning toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, of verbouwingswerken en werken aan de sanitaire installaties om een bejaarde zelfstandig te laten wonen.

 

Premie:

50% van de kostprijs van de werken (exclusief BTW) met een maximum van € 1 250 per categorie

 
Aanvragen:

U vraagt de premie aan via een aanvraagformulier. Het volledig ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier bezorgt u op papier en met de nodige bewijsstukken aan het agentschap Wonen-Vlaanderen. U stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat. Aanvragen via e-mail komen niet in aanmerking. 

 

De aanpassingspremie kan 2x aangevraagd worden in 10 jaar tijd, telkens voor een ander onderdeel.

 

Andere gewestelijke premies:

De premie is cumuleerbaar met de gewestelijke aanpassingspremie.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de woonwinkel in uw gemeente of klik op deze link.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen