Aanpassingspremie

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner of huurder van minstens 65 jaar

 

Welke werken?

Binnen de aanpassingspremie zijn er 2 onderdelen: een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter toegankelijk maken: 

Technische installaties en hulpmiddelen

- het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) aangepast aan een bejaarde.

- het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping;

- het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;

- het installeren van vaste, in de woning verankerde elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen;

- het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten;

- het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

 

Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken

- het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels;

- het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten;

- het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken;

- het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;

- verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

 

 Voorwaarden:

  • inkomen (van 3 jaar terug):
    * maximum € 31 870 voor een alleenstaande;
    * maximum € 44 620 voor een alleenstaande met 1 pers. ten laste (vanaf 2de pers. telkens + € 3 570);
    * maximum € 44 620 voor gehuwden / wettelijk of feitelijke samenwonenden, verhoogd met € 3 570 p.p. ten laste.

De vermelde bedragen zijn de maxima die gelden voor aanvragen in 2021. Ze worden elk jaar geïndexeerd.

  • de woning effectief bewonen
  • maximum 1 woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben
  • het moet gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de technische of sanitaire installatie of aan de constructie van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van de bejaarde. Concreet betekent dit: werken die de hele woning toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, of verbouwingswerken en werken aan de sanitaire installaties om een bejaarde zelfstandig te laten wonen.

 

Premie:

50% van de kostprijs van de werken (exclusief BTW) met een maximum van € 1 250 per categorie

 
Aanvragen:

Na uitvoering van de werken (de facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar) bij Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob van Maerlantgebouw 1/2 bus 93, 8200 Brugge, tel. 050 24 82 50.

 

De aanpassingspremie kan 2x aangevraagd worden in 10 jaar tijd, telkens voor een ander onderdeel.

 

Andere gewestelijke premies:

De premie is cumuleerbaar met de gewestelijke renovatiepremie.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de woonwinkel in uw gemeente of klik op deze link.


Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.Enkel geselecteerde cookies | Instellingen wissen