Gemeentelijke verbeterings- en energie premie

Welke woning?

Verbeteren van een woning ouder dan 30 jaar 

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner

Welke werken?

Het moet gaan om werken die als doel hebben de kwaliteit van de woning op grondige wijze te verbeteren volgens de vereisten die gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime woning of werken die een belangrijke energiebesparing betekenen.

Uitvoering van de werken is mogelijk per categorie.

Volgende werken komen in aanmerking:

 • Categorie A: dakwerken
 • Categorie B: schrijnwerk / vervangen van enkele beglazing naar superisolerende beglazing (nieuw schrijnwerk moet steeds een waarde hebben van U<0,9W/m²K)
 • Categorie C:vochtbestrijding
 • Categorie D:sanitaire werken
 • Categorie E: elektriciteit
 • Categorie F: vervangen CO-onveilige toestellen / 1ste installatie cv met een energiezuinige verwarmingsketel / vervangen bestaande verwarmingsketel door een energiezuinige verwarmingsketel

Volgende werken komen zeker niet in aanmerking: onderhoud-, herstelling- en verfraaiingwerken, werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s, goten, werken ten gevolge van brandschade.

Voorwaarden:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen (van 2 jaar terug): max. € 40 000 + € 1 000 p.p. ten laste
  (van premieaanvrager en samenwonende personen, met uitz. van inwonende kinderen t.e.m. 25 jaar)
 • geen andere woning in exclusieve volle eigendom of niet-gedeeld vruchtgebruik
  (enkel eigendommen van de premieaanvrager worden meegerekend)
 • kadastraal inkomen max. € 1 200 (niet-geïndexeerd).
  Voor werken die bedoeld zijn om twee kleinere woningen om te bouwen tot één: som KI van beide woningen max. € 1 200
 • de woning effectief bewonen en niet verkopen binnen de 5 jaar na definitieve toekenning.
 • de minimum kostprijs moet € 1 000 per categorie bedragen, BTW niet inbegrepen.

Premie:

Per categorie: 25% v.d. kostprijs v.d. uitgevoerde werken of materialen, BTW niet-inbegrepen, met een max. van € 600.

Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken.

Cumuleerbaar

Deze premie kan gecumuleerd worden met andere gemeentelijke premies, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten.

Voor het volledige reglement, klik hier. Het aanvraagformulier vindt u hier.


Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.Enkel geselecteerde cookies | Instellingen wissen