Gemeentelijke aanpassingspremie voor levenslang wonen

Door wie aan te vragen?

De particuliere persoon, die minstens 65 jaar oud is, een persoon is met een handicap (ongeacht de leeftijd) of een persoon die in aanmerking komt voor zorgwonen.

Welke werken?

De werken moeten betrekking hebben op de specifieke aanpassing van de technische of sanitaire uitrusting of van de constructie van de woning om ze aan te passen aan de fysische gesteldheid van de premieaanvrager.

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie:

 • Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning
 • Plaatsen van een (trap)lift
 • Automatisering
 • Aanpassingswerken aan de badkamer
 • Aanpassing aan het toilet
 • Aanpassing slaapkamer, leefruimte en/of keuken

De bepalingen vermeld in de technische nota die deel uitmaakt van dit reglement dienen gerespecteerd te worden.

Voorwaarden:

 • inkomen (van 2 jaar terug): max. € 35 000 + € 1 000 p.p. ten laste
  (gezamenlijk belastbaar ink. van premieaanvrager en samenwonenden. Het inkomen van bloed- of aanverwanten wordt niet in aanmerking genomen behalve het inkomen van de partner)
 • maximum 1 woning in volle eigendom of niet-gedeeld vruchtgebruik (premieaanvrager samenwonenden)
 • het geheel van de uit te voeren werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, moet ten minste
  € 500 bedragen, BTW niet inbegrepen.

Premie:

De premie bedraagt 25 % van de kostprijs, excl. BTW, maximum € 1 000.

Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken.

Cumuleerbaar:

Deze premie kan gecumuleerd worden met de andere gemeentelijke premies, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.  Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten.

Voor het volledige reglement, klik hier. Het aanvraagformulier vindt u hier. De technische nota vind je hier.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen