Stedenbouwkundige Verordening

De stedenbouwkundige verordening werd in het leven geroepen om de kwaliteit van woongelegenheden te verbeteren.  Dit aan de hand van 3 pijlers namelijk:

– Stimuleren door vb. verbeteringspremie.
– Normeren waar deze stedenbouwkundige verordening in past.
– Sanctioneren door vb. bestrijding leegstand of verwaarlozing.

De praktijk toonde aan dat sommige bouwpromotoren zoveel mogelijk woongelegenheden wilden maken op een kleine oppervlakte waardoor de woonkwaliteit niet altijd in overeenstemming was met de Vlaamse Wooncode.

Een andere reden voor het invoeren van de stedenbouwkundige verordening was het feit dat de stad Izegem de realisatie van kamers wilde ontmoedigen. Wettelijk gezien is het mogelijk om kamers in te richten maar om te vermijden dat men vb. een woning zou omvormen tot winkel met boven enkele ‘kamers’ werd in de stedenbouwkundige verordening vastgelegd dat 100 % van de vloeroppervlakte gebruikt moet worden voor bewoning.

De verordening werd in 2004 ingevoerd. Ondertussen hebben architecten hun visie afgestemd op de stedenbouwkundige verordening en de plannen van architecten die vaak in Izegem werken moeten nog weinig aangepast worden.

In 2010 werden enkele aanpassingen aangebracht, o.a. werden er bepalingen opgelegd voor het maken van studio’s, wat nieuw was. Het is niet de bedoeling van de stad om het maken van studio’s te stimuleren maar eerder een maatregel om de kwaliteit van de studio’s te garanderen.

In 2011 werd de stedenbouwkundige verordening ook ingevoerd in de gemeenten Wielsbeke en Ingelmunster en in 2017 in Ledegem.

In de laatste versie van 2018 werden aanpassingen doorgevoerd i.v.m. groepswoningbouw, het opleggen van een minimum oppervlakte buitenruimte, de fietsenberging en een diversiteit van het aantal slaapkamers per woongelegenheid.

De stedenbouwkundige verordening is van toepassing voor de realisatie van meergezinswoningen zoals .
– nieuwbouw
– renovatie
– reconversie

Vallen niet onder de stedenbouwkundige verordening:
gebouwen van openbare en maatschappelijke dienstverlening, scholen, hotel- of pensionkamers, tehuizen voor bejaarden, verpleeginrichtingen, ziekenhuizen, kloosters en opvangcentra.

Voor de minimum eisen, waaraan een woongelegenheid moet voldoen, kan u het volledige reglement raadplegen voor  IzegemWielsbeke, Ingelmunster  en Ledegem

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen