Sociaal Lenen

U kan een sociale lening aangaan via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of via het Vlaams Woningfonds. 

Bewoners van het werkingsgebied van Woondienst Izegem kunnen zich voor de concrete aanvraag van een lening bij de VMSW rechtstreeks richten tot sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, Botermarkt 30, 8800 Roeselare, tel. 051/ 20 12 83.