Verbeteringspremie

Welke woning?

Verbeteren van een woning met een bouwdatum ouder dan 40 jaar

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner of bewoner-niet-eigenaar

Welke werken?

Het moet gaan om een geheel van werken, met als doel de kwaliteit van de woning op grondige wijze te verbeteren volgens de vereisten die gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime woning.

Structurele werken

 • bij uitbreiding van een woning die niet voldoet aan de oppervlaktenormen (volgens de stedenbouwkundige verordening)
 • werken die bedoeld zijn om twee kleinere woningen om te bouwen tot een enkele eengezinswoning. Zie art. 4 3 ivm. max. KI.
 • vochtbestrijding
 • behandeling tegen zwammen en insecten
 • aanpassen of vervangen van vaste trap(pen) in de woning indien ze onvoldoende veilig zijn.

Dakwerkzaamheden

 • afbraak bestaande dakstructuren en opbouw van draagkrachtige elementen bij stabiliteitsproblemen
 • behandeling tegen zwammen en insecten
 • aanbrengen van een onderdak
 • wegwerken lekkage aan daken, aanbrengen of vervangen van dak(vlak)ramen, dakkapellen, lichtkoepels in lokalen die dienst doen als leef- slaapruimte en waar onvoldoende natuurlijke verlichting aanwezig is of wanneer er lekkages zijn via bestaande openingen.

Buitenschrijnwerk

 • vervangen van rotte ramen en buitendeuren door schrijnwerk met hoogrendementsbeglazing (isolatiewaarde van het glas is max. 1,1 W/m²K).
 • het vervangen van enkele beglazing naar superisolerende beglazing (isolatiewaarde van het glas is max. 1,1 W/m²K) in de volledige woning.

Technische Installaties

elektriciteit

 • vernieuwen van de elektrische installatie
 • aansluiting en plaatsing van de meetinstallatie telt mee als u hiervoor een factuur kunt voorleggen (steeds een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan bijvoegen dat aantoont dat de installatie conform het AREI is).

sanitair

 • maximaal 1 douche, 1 ligbad, wastafel en 1 WC indien geen badkamer aanwezig in de woning of indien de badkamer niet voldoet aan de hedendaagse normen.
 • het installeren van een keuken indien geen aanwezig is in de woning.

centrale verwarming

 • verwarmingsketel op aardgas of stookolie met hoog rendement, of een houtpalletketel aangesloten als een gesloten systeem om de hele woning te verwarmen (minstens woonplaats, keuken en badkamer) ter vervanging van CO onveilige toestellen. De ketel heeft een label HR+ of HR top (gas),;Optimaz of Optimaz Elite (stookolie).Voor ketels geproduceerd vanaf 26/09/2015 is het Europees label A of B vereist.
 • alle installatieonderdelen zoals leidingen en radiatoren, op voorwaarde dat ook de verwarmingsketel vervangen wordt
 • eerste installatie CV
 • plaatsen van CO- of rookmelders

 

Komen niet in aanmerking voor toekenning van de verbeteringspremie:

 • onderhoud-, herstelling- en verfraaiingwerken werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s.
 • werken ten gevolge van schade gedekt door een verzekeringspolis

Voorwaarden

 • Gezamenlijk belastbaar inkomen (van 2 jaar voor aanvraagdatum):
  • categorie A: max. € 42 000
  • categorie B: max. € 60 000
 • Kadastraal inkomen: max. € 1 200 (niet-geïndexeerd)
 • minimum kostprijs van de werken excl. BTW: € 3 700
 • maximum 1 woning in volle eigendom of niet-gedeeld-vruchtgebruik bezitten
 • garanties dat woning niet zal verkocht worden binnen de 5 jaar na definitieve toekenning v.d. premie, en evt. huur niet verhoogd wordt (anders wordt premie teruggevorderd)

De facturen moeten binnen gebracht worden binnen de 5 jaar na principiële toekenning van de werken (aanvragen 45 dagen vóór het starten van de werken – plaatsbezoek – principiële toekenning

Premie:

 • categorie A: 33% van de kostprijs excl. BTW, met een maximum van € 3 500
 • categorie B: 20% van de kostprijs excl. BTW, met een maximum van € 3 500

Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken.

Cumuleerbaar:

Deze premie kan gecumuleerd worden met de andere stedelijke premies voor zover voldaan wordt aan gestelde voorwaarden. Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten

Voor het volledige reglement, klik hier , de technische nota vindt u hier

Het aanvraagformulier vindt u hier.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen