Gemeentelijke verbeteringspremie

Welke woning?

Verbeteren van een woning ouder dan 30 jaar.

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner

Welke werken?

De werken hebben een integrale verbetering van de woning op het oog, met als doel de kwaliteit van de woning op grondige wijze te verbeteren volgens de vereisten die gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime woning. Uitvoering van de werken is mogelijk per categorie.

Volgende categorieën van verbeteringswerken komen in aanmerking:

 • Categorie A: dakwerken
 • Categorie B: schrijnwerk
 • Categorie C: vochtbestrijding
 • Categorie D: sanitaire werken
 • Categorie E: elektriciteit
 • Categorie F: vervangen CO2-onveilige toestellen/ 1ste installatie CV
 • Categorie G: vervangen van sterk verouderde keuken (geen warm water)
 • Categorie H: uitbreiden/ herindelen van te kleine woning (volgens de Vlaamse wooncode)

Volgende werken komen niet in aanmerking: onderhoud, herstelling- en verfraaiingwerken, werken aan
garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s, werken ten gevolge van brandschade.

Voorwaarden:

 • inkomen (van 2 jaar terug): max. € 35 000 + € 1 000 p.p.ten laste
  (=gezamenlijk belastbaar inkomen van premieaanvrager en samenwonenden)
 • max. 1 woning in excl. volle eigendom of niet-gedeeld vruchtgebruik bezitten (enkel premieaanvrager)
 • kadastraal inkomen: max. € 1 000 (niet-geïndexeerd).
  Voor werken bedoeld om twee kleinere woningen om te bouwen tot één enkele, mag de optelsom van de2 woningen niet meer bedragen dan € 1 000.
 • de minimum kostprijs per categorie moet € 1 000 bedragen, BTW niet inbegrepen.
  Indien werken opgelegd worden om onveilige toestanden weg te werken, vervalt de minimum kostprijs.
 • de woning niet verkopen in de eerste 5 jaar na definitieve toekenning van de premie.

Premie:

Per categorie 25 % van de kostprijs (van de werken of materialen), excl. BTW, max. € 400.

Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken.

Cumuleerbaar

Deze premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke aanpassingspremie. Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten.

Voor het volledige reglement, klik hier. Het aanvraagformulier vindt u hier. Voor de technische nota, klik hier.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen