Gemeentelijke verbeteringspremie

Welke woning?

Verbeteren van een woning ouder dan 40 jaar.
Indien de woning gesloopt wordt en er een nieuw woning gebouwd wordt, wordt de bouw van een nieuwe woning gelijksgesteld met de renovatie van een bestaande woning.
 
 

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner of eigenaar - verhuurder die de woning voor ten minste 9 jaar verhuurt aan het Sociaal Verhuurkantoor.
 
 

Welke werken komen in aanmerking?

 
Het moet gaan om een geheel van verbeteringswerken, met als doel de kwaliteit van de woning op grondige wijze te verbeteren volgens de vereisten die gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime woning.
 
Volgende werken komen o.m. in aanmerking:
 
-     vochtbestrijding
-     dakwerken indien waterinsijpeling
-     aansluiting op het openbaar rioleringsnet
-     plaatsen van sanitair met waterspoeling - installatie badkamer
-     2 kleinere woningen ombouwen tot een enkele ééngezinswoning
-     elektriciteitswerken
-     CO-vergiftiging bestrijden
 
Volgende werken komen NIET in aanmerking: onderhoud-, herstelling- en verfraaiingwerken; goten, werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s, werken ten gevolge van brandschade.
 
 

Voorwaarden:

 • Gezamenlijk belastbaar inkomen (van 3 jaar terug):
  • max. € 40 000 voor een alleenstaande
  • max. € 50 000 voor een alleenstaande met een beperking en samenwonenden
  • verhoogd met  € 2 500 p.p. ten laste
 • Geen andere eigendom hebben in exclusieve volle eigendom of niet-gedeeld vruchtgebruik
  (enkel eigendommen van de premieaanvrager worden meegerekend)
 • Kadastraal inkomen: max. €  1 000 (niet-geïndexeerd)
 • De woning effectief bewonen en niet verkopen binnen de 8 jaar
 • Kostprijs van de werken min. € 4 000 (BTW niet inbegrepen)
 • Voor eigenaars-verhuurders wordt geen rekening gehouden met inkomstenvoorwaarden of eigendomsvoorwaarden
  Moet voor 9 jaar verhuurd worden aan het SVK
  Vóór uitbetaling
  moet de eigenaar een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen (kan opgemaakt worden door de Woondienst)
 
 

Premie:

25% van de kostprijs met een max. € 1 500 + 25% p.p. ten laste (met een max. van 100%)
25% van de kostprijs met een maximum van € 2 500 voor eigenaars - verhuurders die hun woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor
 
 

Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken bij de dienst Huisvesting (Gemeentebestuur Ledegem).
 
 

Andere gemeentelijke premies :

Deze premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke aankooppremie en met de gemeentelijke aanpassingspremie voor levenslang wonen. Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is uiteraard uitgesloten.
Voor het volledige reglement, klik hier. Voor het aanvraagformulier, klik hier.


Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.Enkel geselecteerde cookies | Instellingen wissen