Gemeentelijke aanpassingspremie voor levenslang wonen

Aan te vragen door de particuliere persoon die minstens 50 jaar oud is of persoon met een handicap (blijkens een medisch attest)
 
Welke werken?
 
De werken hebben een integrale aanpassing dan de woning op het oog, waarbij er naar gestreeft wordt om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren die het levenslang wonen mogelijk maken.
 
Volgende categorieën van aanpassingswerken komen in aanmerking:
 
Categorie A: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning
 
O.m. volgende werken komen in aanmerking:  
 • Beperken van drempels voor toegang tot de woning (voordeur, achterdeur, …) en in de woning
 • Aanpassingswerken tot het creëren van voldoende grote doorgangen, opstelruimten en/of deuropeningen in de kernwoning
 • Voorzien van aangepaste verlichting en/of andere maatregelen (vb. ribtegels,..;) voor slechtzienden
Categorie B: Plaatsen van een (trap)lift

 
Categorie C: Automatisering
 
O.m. volgende werken komen in aanmerking:  
 • Automatisering rolluiken
 • Automatische deuropener(s)
 • Automatisering garagepoorten
Automatisering garagepoorten komt niet in aanmerking voor betoelaging, behalve voor personen met een erkende handicap en premieaanvragers vanaf 65 jaar.
 
Categorie D: Aanpassing van de badkamer
 
O.m. volgende werken komen in aanmerking: 
 • Aanpassen of inrichten badkamer
 • Vervangen bad door douche met een opstand van maximum 10 cmen met aangepaste toebehoren (glijstang, zitje, …)
 • Voorzien van een douche met een opstand van maximum 10cm en met aangepaste toebehoren (glijstang, zitje, …)
 • Aanpassen vloerbekleding (voorzien van slipvrij materiaal)
 • Voorzien van de nodige handgrepen en steunen
 • Voorzien van vrije ruimte onder lavabo
 • Aanpassen schakelaars en stopcontacten
 • Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden
 
Categorie E: Aanpassing slaapkamer, leefruimte en/of keuken
 
O.m. volgende werken komen in aanmerking:
 • Aanpassen vloerbekleding slaapkamer, leefruimte en/of keuken
 • Aanpassen of inrichten van een slaapkamer
 • Aanpassen keuken zodat die voldoende ruim, veilig en comfortabel is
 • Aanpassen schakelaars en stopcontacten
 • Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden
Facultatieve categorie F: Aanpassing toilet
 
O.m. volgende werken komen in aanmerking:
 • Voorzien van een toilet aangepast aan de noden van de gebruiker
 • Voorzien van de nodige handgrepen en steunen (langs beide zijden)
 • Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden 
 
Voorwaarden:
 • Voor aanvragers tussen 50 en 65:
  • € 30 000 voor alleenstaanden
  • € 40 000 voor gehuwden of samenwonenden
 • Voor aanvragers vanaf 65 en personen met een erkende handicap is er geen inkomstenvereiste
 • Totaal niet-geïndexeerd KI v.d. onroerende goederen (woningen en gronden) in bezit van de premieaanvrager en bestemd voor wonen: max. € 1 000.
 • Indien de aanvrager geen eigendom heeft mag het KI van de betreffende woning max. € 1 000 zijn. 
 
Het geheel van de uit te voeren werken die voor betoelaging in aanmerking komen, moet tenminste:
 • 1.000 € bedragen (BTW niet inbegrepen) voor de categorieën A, B, D en E per categorie
 • 250 € bedragen (BTW niet inbegrepen) voor de categorieën C en F
 
Premie:
De basispremie voor de aanpassingspremie aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt :
 • 25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken onder de categorieën A t.e.m. E (BTW niet inbegrepen), met een maximum van 500 € per categorie voor 50 – 64 jarigen.
   
 • 25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken onder de categorieën A t.e.m. E (BTW niet inbegrepen), met een maximum van 750 € per categorie voor 65 – 74 jarigen.
   
 • 25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken onder de categorieën A t.e.m. E (BTW niet inbegrepen), met een maximum van 1000 € per categorie voor wie minimum 75 jaar is en personen met een erkende handicap.

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken.

Deze premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen.

Voor het volledige reglement, klik hier.