Gemeentelijke premie voor het verbeteren van een huurwoning

Welke woning?

Verbeteren van een woning met bouwdatum ouder dan 30 jaar.


Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-verhuurder (natuurlijke of rechtspersoon)

! de eigenaar-verhuurder die de woning na voltooiing van de werken, verhuurt aan een sociale woonorganisatie kan deze premie niet aanvragen !

! de eigenaar-verhuurder die de woning na voltooiing van de werken, verhuurt aan een Sociaal Verhuurkantoor kan deze premie wel aanvragen !


Welke werken?

Het moet gaan om een geheel van verbeteringswerken die noodzakelijk zijn om te beantwoorden aan de vereisten die gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime energiezuinige woning.

Volgende werken komen o.m. in aanmerking:

 • vochtbestrijding d.m.v. inspuiting onder druk, onderkapping of onderzaging met plaatsing van een waterdicht membraan;
 • dakwerken (enkel het hoofddak en / of andere daken boven lokalen dienstig voor bewoning komen in aanmerking);
 • plaatsen van sanitair met waterspoeling
 • verbouwen van 2 kleine woningen tot 1 woning
 • creëren van een afzonderlijke toegang tot het gedeelte boven of achter een winkel, met het oog op bewoning van dit gedeelte;
 • vervangen van enkele beglazing in buitenschrijnwerk door hoogrendementsbeglazing met een U≤1.1W/m²K;
 • vervangen van buitenschrijnwerk met enkele beglazing door schrijnwerk met  hoogrendementsbeglazing met een U≤1.1W/m²K;
 • het vervangen van lichtstraten met enkele beglazing, enkelwandige koepels of polycarbonaatplaten met  U>1.1W/m²K door lichtstraten met hoogrendementsbeglazing of polycarbonaatplaten met U≤1.1W/m²K of driewandige lichtkoepels


Volgende werken komen zeker niet in aanmerking: onderhoud-, herstelling- en verfraaiingwerken; goten, werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s.
 

Voorwaarden:

 • Min. kostprijs v.d. werken, excl. BTW: € 3 700.
 • Na de werken dient de woning te voldoen aan alle oppervlaktenormen zoals gesteld in de stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de stadskern, zoals aangenomen in de GR 7.12.2009.
 • Na de werken dient de woning met een geregistreerde huurovereenkomst, voor ten minste 9 jaar verhuurd te worden aan volgende maximum huurprijzen (jaarlijkse indexering is wel toegestaan):
  • voor een lopende huurovereenkomst mag een eventuele huurprijsherziening conform dehuurwet max. 5% hoger zijn dan de huurprijs vóór de werken;
  • voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na uitvoering van de werken, mag de huurprijs max. 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die betreffende woning;
  • voor een 1ste verhuring door de premieaanvrager of voor een huurovereenkomst die meer dan 5 jaar na de vorige huurovereenkomst wordt afgesloten, gelden geen maximum huurprijzen.
 • Worden eveneens als “nieuwe huurovereenkomst” beschouwd
  • indien de nieuwe huurovereenkomst meer dan 5 jaar na de vorige huurovereenkomst  wordt afgesloten
  • indien de huurprijs in de vorige afgesloten huurovereenkomst 50% lager ligt dan de  vastgestelde max.prijzen onder punt 3
  • Als het een nieuwe eigenaars betreft, die geen huurcontract moet overnemen
 • De woning mag niet verkocht worden binnen de 9 jaar na def.toek.

 
Premie:

50% v.d. kostprijs excl. BTW, max. € 5 000


Aanvragen:

Ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken of bij vernieuwbouw 45 dagen vóór aanvang van de sloop van het oude pand.


Andere gemeentelijke premies:
Deze premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke aanpassingspremie.
(Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten.)

Voor het volledige reglement, klik hier. Het aanvraagformulier vindt u hier.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen