Wonen en Werken

De renovatieploeg Wonen en Werken biedt de mogelijkheid om woningen van particuliere eigenaars te renoveren, die daarna in huur worden genomen door het sociaal verhuurkantoor (SVK).

Vijf vakmannen, elk met hun specialiteit, staan in voor de renovatie van de woningen. De eigenaar betaalt enkel de materiaalkosten (geen werkuren). Door het feit dat de eigenaar de woning daarna aan het SVK verhuurt, kunnen er in bepaalde gevallen ook premies verkregen worden voor de renovatiewerken.
De renovatiewerken kunnen dus volgens een financieel interessante formule uitgevoerd worden. In ruil hiervoor gaat de eigenaar akkoord met een langere uitvoeringstermijn en een huurprijs die een stuk lager ligt dan de courante marktprijs.

Welke renovatiewerken komen in aanmerking?

 • Schilderwerken
 • Elektriciteit
 • Timmer- en schrijnwerk
 • Sanitair en centrale verwarming
 • Metsel- en tegelwerken
 • Herstellings- en karweidienst (tijdens de verhuring)

Verloop van een renovatieopdracht

 • De eigenaar neemt contact op met de Woondienst Regio Izegem voor meer info over renovatie van een woning i.f.v. verhuring aan het Sociaal Verhuurkantoor
 • Eerste vrijblijvend plaatsbezoek in de betreffende woning door de Woondienst. Concrete modaliteiten voor samenwerking worden ter plekke besproken met de eigenaar
 • Bij een positieve beslissing tot samenwerking:
  • opmaak concreet voorstel renovatie en prijsofferte
  • na akkoord eigenaar en het verkrijgen van een eventuele bouwvergunning wordt een overeenkomst afgesloten voor uitvoering van de renovatiewerken

 

Wonen en Werken vervult ook een belangrijke functie als werkervaringsproject voor mensen met een leefloon.  Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de vzw Weerwerk en de OCMW’s uit de regio. Onder leiding van de vakmannen en een werkervaringscoach krijgen deze werknemers de kans om technische vaardigheden en de juiste arbeidsattitudes aan te leren met oog op een doorstroming naar het gewone arbeidscircuit

Deze werknemers kunnen in Wonen en Werken ingeschakeld worden via artikel 60-contracten:

 • Art.60-contracten: mensen die een leefloon ontvangen kunnen via een speciaal arbeidscontract (genoemd “artikel 60-contract”) bij Wonen en Werken tewerkgesteld worden. Door die tewerkstelling kan men zich in regel stellen voor de sociale zekerheid (wie voldoende arbeidsprestaties kan bewijzen, kan zich terug aanbieden bij de RVA om werkloosheidsuitkering te krijgen). De duur van het contract varieert, maar is meestal beperkt tot 1 of 1,5 jaar. Voor meer info kan men contact opnemen met het plaatselijk OCMW.

Geïnteresseerden moeten bereid zijn om voltijds te werken, zin hebben om in de bouw te werken en de Nederlandse taal beheersen. Technische voorkennis is niet vereist.

Opleiding / begeleiding op de werkvloer

 • Technische opleiding
 • Begeleiding op vlak van algemene competenties (vb. samenwerken, stiptheid, aanwezigheid)
 • Aandacht voor problemen op andere levensdomeinen (vb. huisvesting, privésituatie)

 

Meer info:

Woondienst regio Izegem - Kasteelstraat 13 - 8870 Izegem

Coördinator: Bart Vanmechelen - bart.vanmechelen@woondienst.be  - 051/ 32 16 22