Wonen en Werken

De Afdeling Wonen en Werken is zeer nauw verbonden met de werking van het Sociaal VerhuurKantoor.  Een team van 5 vakmannen staat, o.l.v. een technisch coördinator, in voor onderhouds- en herstellingswerken van het verhuurd patrimonium.  Deze ploeg voert voornamelijk volgende werkzaamheden uit:

- onderhoudswerken (karweien) in diverse verhuurde SVK-woningen
- keuringen CV-ketels in de SVK-woningen
- renovatiewerken van woningen die reeds langere tijd in SVK-patrimonium zitten
- renovatie- en onderhoudswerken van de crisiswoningen in beheer van de Woondienst

Daarnaast heeft Wonen en Werken ook een belangrijke functie als werkervaringsproject voor mensen met een leefloon.  Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de vzw Weerwerk en de OCMW’s uit de regio. Onder leiding van de vakmannen en een werkervaringscoach krijgen deze werknemers de kans om technische vaardigheden en de juiste arbeidsattitudes aan te leren met oog op een doorstroming naar het gewone arbeidscircuit

Deze werknemers kunnen in Wonen en Werken ingeschakeld worden via artikel 60-contracten:

  • Art.60-contracten: mensen die een leefloon ontvangen kunnen via een speciaal arbeidscontract (genoemd “artikel 60-contract”) bij Wonen en Werken tewerkgesteld worden. Door die tewerkstelling kan men zich in regel stellen voor de sociale zekerheid (wie voldoende arbeidsprestaties kan bewijzen, kan zich terug aanbieden bij de RVA om werkloosheidsuitkering te krijgen). De duur van het contract varieert, maar is meestal beperkt tot 1 of 1,5 jaar. Voor meer info kan men contact opnemen met het plaatselijk OCMW.

Geïnteresseerden moeten bereid zijn om voltijds te werken, zin hebben om in de bouw te werken en de Nederlandse taal beheersen. Technische voorkennis is niet vereist.

Opleiding / begeleiding op de werkvloer

  • Technische opleiding
  • Begeleiding op vlak van algemene competenties (vb. samenwerken, stiptheid, aanwezigheid)
  • Aandacht voor problemen op andere levensdomeinen (vb. huisvesting, privésituatie)

 

Meer info:

Woondienst regio Izegem - Vaartstraat 4 - 8870 Izegem

Coördinator: Bart Vanmechelen - bart.vanmechelen@woondienst.be  - 051/ 32 16 22        

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.Enkel geselecteerde cookies | Instellingen wissen