Wonen en Werken

Wonen en Werken is een werkervaringsproject voor leefloners en langdurig werklozen. We staan ook open voor andere vormen van werkplekleren zoals een beroepsverkennende stage (BVS), activerende werkvloer, voortraject op art. 60, stages BUSO, werkstraffen, … Onder leiding van een coördinator, 6 vakmannen en een jobcoach krijgen leerwerknemers de kans om de juiste arbeidsattitudes en technische vaardigheden aan te leren met het oog op doorstromen naar een meer duurzame vorm van tewerkstelling.

De leerwerknemers worden, meestal na een vorm van stage, hoofdzakelijk ingeschakeld via artikel 60-contracten. Door die tewerkstelling kan men zich in regel stellen voor de sociale zekerheid (wie voldoende arbeidsprestaties kan bewijzen, kan zich terug aanbieden bij de RVA om werkloosheidsuitkering te krijgen). De duur van hun contract bepaalde duur varieert van 1 tot maximaal 2 jaar volgens hun leeftijd. Voor meer info kan men contact opnemen met het plaatselijk OCMW.

Geïnteresseerden moeten zin hebben om in de bouw te werken en de Nederlandse taal voldoende beheersen. Technische voorkennis is niet vereist.

Begeleiding op de werkvloer

  • Technische opleiding
  • Begeleiding op vlak van algemene competenties (vb. samenwerken, stiptheid, aanwezigheid)
  • Aandacht voor problemen op andere levensdomeinen (vb. huisvesting, privésituatie)
  • Competenties versterken à duurzame tewerkstelling

Onze opdrachten

  • Renovatieprojecten: LOI-woningen en crisiswoningen aanpassen aan hedendaagse normen en comfort. Volgende werken voeren we uit: afbreken, afvoerleidingen, metselen, vloeren, stukadoor, elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, ventilatie, schrijnwerk binnen, schilderen, tuin en schoonmaken
  • Karweien in sociale huurwoningen van de woonmaatschappijen: kleine herstellingen tot volledige opknapbeurten (oa. schilderen, laminaatvloer plaatsen, keuken vervangen, badkamer renoveren, ...)
  • Onderhoud LOI-woningen (lokale opvanginitiatieven): 3-maandelijkse technische controle, allerhande kleine en grote herstellingen, 2-jaarlijks verplicht onderhoud gasketels CV, ...
  • Onderhoud crisiswoningen: allerhande kleine en grote herstellingen, 2-jaarlijks verplicht onderhoud gasketels CV, beheer plaatsbeschrijvingen bij een in- of uittrede van bewoners, ...

Financieel

  • De werking wordt gefinancierd door toelagen van de gemeenten in het werkingsgebied van de Woondienst Regio Izegem.

Meer info:

Woondienst regio Izegem - Vaartstraat 4 - 8870 Izegem

Coördinator: Bart Vanmechelen - bart.vanmechelen@woondienst.be  - 051/ 32 16 22        

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen