Conformiteitsattest

Een woning moet beantwoorden aan een aantal minimale kwaliteitsnormen. Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de eisen van de Vlaamse Wooncode. Een conformiteitsattest is niet verplicht.
Voorbeeld conformiteitsattest klik hier.

De verhuurder vraagt het conformiteitsattest aan bij het college van burgemeester en schepenen. Op basis van een woningonderzoek en aan de hand van een technisch verslag wordt nagegaan of de woning conform de Vlaamse Wooncode is en wordt de maximale bezettingsnorm bepaald. Indien het pand voldoet aan de kwaliteitsnormen wordt het conformiteitsattest afgeleverd. Het college dient zich binnen de 60 dagen uit te spreken. Indien het pand niet voldoet kan een ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsprocedure opgestart worden.

Een conformiteitsattest blijft 10 jaar geldig maar kan verkort worden door verval van rechtswege of intrekking.

Het conformiteitsattest  vervalt indien:

  1. door de burgemeester een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid is genomen of
  2. het pand is werd overbewoond verklaard of
  3. uit een woningonderzoek blijkt dat het pand niet voldoet aan de eisen van de Vlaamse Wooncode.

Een conformiteitsattest kan worden afgeleverd voor verhuurde woningen, appartement en kamers