Conformiteitsattest

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. 

Om dergelijk attest te verkrijgen kan u een aanvraag en dit document richten tot de Woondienst Regio Izegem,

Vaartstraat 4 te Izegem, tel. 051/32.16.93 of mail adviseurs@woondienst.be

Een technisch adviseur zal met u een afspraak maken om een conformiteitsonderzoek uit te voeren. Hij gaat na of een woning conform, veilig en gezond is. Deze controle gebeurt aan de hand van een technisch verslag. 

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze voldoet aan de kwaliteitsnormen en voldoende rookmelders heeft.

Als blijkt dat er toch nog gebreken zijn aan de woning om een conformiteitsattest uit te reiken, zal de technisch adviseur u een verslag bezorgen met overzicht van de uit te voeren werken. Nadat de werken zijn uitgevoerd verwittigt u de technisch adviseur, waarna een tweede bezoek kan plaats vinden. Als uit de controle blijkt dat de gebreken opgelost zijn, kan er een conformiteitsattest uitgereikt worden.

Let wel: het is wettelijk niet toegelaten om de woning te verhuren als deze gebreken nog niet zijn weggewerkt!

Het afleveren van een conformiteitsattest en het bijhorend bezoek aan de woning zijn volledig gratis.

Een conformiteitsattest blijft 5 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert.  Voor woningen waarvan het buitenschrijnwerk voorzien is van enkele beglazing wordt de geldigheidsduur van het attest beperkt tot 31/12/2022.  Indien na afgifte van het conformiteitsattest gebreken worden vastgesteld  kan het conformiteitsattest ingetrokken worden.

 

Voordelen van een conformiteitsattest

Het conformiteitsattest heeft tal van voordelen voor zowel de verhuurder als de huurder.

  • De verhuurder is zeker dat zijn huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij aanvang van de verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat zijn woning bij aanvang van de verhuur conform was.
  • De woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s.
  • De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij die een officieel document ter beschikking stelt, waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de normen.
  • De huurder weet, op basis van het conformiteitsattest, dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

Voor het volledige reglement, klik hier.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen