Overzicht premies

Mogelijke premies voor bestaande woningen - aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 01/01/2014

 • Zonnepanelen:
  Als je voldoet aan de vooropgestelde premievoorwaarden heb je recht op 300 €/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
  Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op facturen.

  Beschermde afnemers hebben recht op een premie van 360 €/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 180 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeen komt met maximaal 1.800 euro.
  Het premiebedrag is begrensd op 48% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

 • EPC labelpremielabel:
  EPC vóór de werken (niet ouder dan 2019) + EPC na de werken - max. 5 jaar tussen oud en nieuw EPC
  enkel premie bij labelverhoging:

Woonhuis                                                                                                            Appartement  

naar label C      € 2 500 euro                                                                                           nvt
naar label B      € 3 750 euro                                                                               € 2 500 euro
naar label A      € 5 000 euro                                                                               € 3 750 euro

 Voor beschermde afnemers zijn de premiebedragen 20% hoger

 • Sturing Elektrische Warmte:
  Heel wat gezinnen verwarmen elektrisch in de vorm van een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of een accumulatieverwarming. Door de installatie van een sturingsapparaat kan je je elektriciteits- en warmteverbruik zoveel mogelijk afstemmen op je eigen productie (bijvoorbeeld via zonnepanelen), en/of het vermijden van piekmomenten. Voor de aankoop en de plaatsing door je installateur van dat sturingsapparaat, heb je recht op een premie.

  50% van de factuurbedragen, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van €400

 • Gescheiden afvoersysteem:
  Om afwatering beter te voorzien op zware neerslag en om zuivering van afvalwater efficiënter te laten verlopen, scheiden we onze rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater. Is dat voor jou niet het geval, maar wil je toch investeren in deze duurzame maatregel, dan kun je hiervoor op een premie rekenen.

  De premie is afhankelijk van de bewezen kosten. Het premiebedrag kan berekend worden op de website van Fluvius : www.fluvius.be of kan nagevraagd worden via de infolijn 078 35 35 34.
  Wanneer je onder één van de beschreven sociale categorieën valt, bekom je een gunstiger premietarief. Die lijst vind je hier.


 • Hemelwaterput met pompinstallatie:
  Water valt in ons land veelvuldig uit de lucht. Het zou dus jammer zijn om dat niet te gebruiken waar mogelijk. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een hemelwaterput en een pompinstallatie om het water in huis te krijgen.

  De premie bedraagt € 250 wanneer je minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte aansluit op de hemelwaterput.
  De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.

 • Infiltratievoorziening:
  Omdat zo veel oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd, gebetonneerd en geplaveid, kan het regenwater vaak onvoldoende in de bodem dringen. In periodes van lange droogte, dreigen daardoor de grondwaterreserves uitgeput te raken. Om dat probleem tegen te gaan, biedt infiltratie een oplossing.

  De premie bedraagt € 250 wanneer je minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte aansluit op de infiltratievoorziening.
  De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de woonwinkel van uw gemeente.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.Enkel geselecteerde cookies | Instellingen wissen