Overzicht premies

Mogelijke premies voor bestaande woningen - aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006

Dak- en zoldervloerisolatie:

 

Uitvoering door aannemer

Uitvoering doe-het-zelf

Rd-waarde ≥ 4,5 m²K/W

4 €/m²

2 €/m²

 

Onderstaande werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer
+ extra toeslag van 50% voor beschermde klanten:

 

- Na-isolatie van spouwmuren: 5 €/m² (conform STS 71-1)

- Na-isolatie muren langs buitenzijde of binnenzijde: 15 €/m² –
  Rd-waarde min. 3 m²K/W voor buitenzijde en min. 2 m²K/W voor de binnenzijde

- Vervanging glas door hoogrendementsglas: U-waarde max. 1,0 W/m²K: 10 €/m²

- Vloer- en kelderisolatie: 6 €/m² – Rd-waarde min. 2 m²K/W

 

Mogelijke premies voor bestaande woningen - aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 01/01/2014

- Geothermische warmtepomp: 40 % van de factuur max. € 4 000

- Lucht-waterwarmtepomp: 40 % van de factuur max. € 1 500

- Hybride lucht-waterwarmtepomp: 40 % van de factuur max.  € 800

- Lucht-lucht warmtepomp: 40 % van de factuur max. € 300

- Zonneboiler: 550 €/m² - max. € 2 750, max. 40% v.h. factuurbedrag.

 

Premies voor beschermde klanten:

- Condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie: 40% van de factuur max. € 1 800

- Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of –wooneenheid: 20 €/m² - aanvraag en uitvoering enkel door projectpromotor

 

Totaalrenovatiebonus

- 1 voucher per woning of appartement, te activeren vanaf 01/01/2017

- Minstens 3 nieuwe investeringen uitvoeren binnen de 5 jaar na activatie

- Geldig voor dak-, muur- en vloerisolatie (telkens min. 30 m²), glas (min. 5 m²), warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem

 

 

Woning

Appartement

Vanaf 3 investeringen

€ 1 250

€ 625

Vanaf 4 investeringen

€ 1 750

€ 875

Vanaf 5 investeringen en opmaak EPC

€ 2 750

€ 1 375

Vanaf 6 investeringen

€ 3 750

€ 1 875

Vanaf 7 investeringen

€ 4 750

€ 2 375

 

Verhoogde tussenkomst voor sociale doelgroep

 

Sociaal DAKISOLATIE project (SDIP): Verhoogde premiekorting op factuur 20 €/m²

Sociaal GLAS project  (SGIP): Verhoogde premiekorting op factuur 85 €/m²

Sociaal SPOUWMUURISOLATIE project (SMIP): Verhoogde premiekorting op factuur 12 €/m²

 

Eigenaar heeft er recht op als?

- de huurder recht heeft op sociale max. prijs voor elektriciteit en aardgas;

- de huurder een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas heeft;

- de huurder behoort tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de energielening;

- de woning verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal bestuur;

- er voor de huurder een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie.

- de geregistreerde huurprijs van de woning niet meer is dan € 462,74 (of €512,74 in centrum- of grootsteden of vlabinvestgebied