MijnVerbouwLening

                                                    Let op, geld lenen kost ook geld.

Wenst u uw eigen ééngezinswoning of appartement te renoveren? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt om een Mijn Verbouwlening af te sluiten, dit tot 60.000 euro en aan een voordelig rentetarief!

Informeer u vóór de start van de werken of u in aanmerking komt, daar de aanvraag van de lening vóór de start van de werken moet gebeuren.

U kunt hierbij rekenen op gratis begeleiding en hulp bij onder andere het bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, de keuze van aannemers, het aanvragen van prijsoffertes, het opvolgen van de werken alsook premies of subsidies aanvragen.

Mijn Verbouwlening kan aangevraagd worden door eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie, private verhuurders en verhuurders via een woonmaatschappij. Ook nieuwe eigenaars via erfenis of schenking, vereniging van mede-eigenaars, niet commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen komen in aanmerking.

Voor particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn Verbouwpremie gelden volgende inkomensgrenzen om in aanmerking te komen :

 • Alleenstaande : maximaal belastbaar inkomen van 51.990 euro.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal belastbaar inkomen van 74.280 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 4.170 euro per persoon ten laste.

Hoe aanvragen?

Sedert begin januari 2024 kunt u Mijn Verbouwlening aanvragen via de Woondienst Regio Izegem (het Energiehuis).

U kunt de aanvraag doen via deze link

De online aanvraag wordt pas aan ons doorgegeven éénmaal u de aanvraag afgewerkt en verzonden hebt. Vervolgens kijken wij uw dossier na, en beoordelen we of het ontvankelijk en volledig is. Enkel indien we alle nodige documenten hebben ontvangen kan een beroep worden gedaan op de Mijn Verbouwlening.

U kunt tot 60.000 euro lenen tegen een voordelige rentevoet, af te betalen op maximaal 25 jaar. U vraagt de lening aan op basis van offertes.

Alle werken die in aanmerking komen voor Mijn Verbouwpremie komen ook in aanmerking voor Mijn Verbouwlening. Daarbovenop komen ook zonnepanelen in aanmerking voor de Mijn Verbouwlening.

Voor de meeste categorieën van werken kan er geleend worden tot het factuurbedrag (incl. btw). Voor de categorieën binnenrenovatie en elektriciteit en sanitair is dit beperkt tot een vast bepaald bedrag (+btw).

 

Welke rente ?

Mijn Verbouwlening is renteloos zolang de wettelijke rentevoet onder de 3 % blijft. De wettelijke rentevoet wordt aan het begin van elk nieuw jaar door de FOD Financiën bepaald. Stijgt de wettelijke rente boven 3 % dan zullen de leningen die vanaf dan afgesloten worden niet langer renteloos zijn, maar een rentevoet aangerekend worden à rato van het aantal basispunten dat de wettelijke rente de 3 % overstijgt.

Voorbeeld : op 1 februari 2023 was de wettelijke rentevoet 5,25 %, bijgevolg was de nieuwe rentevoet van de Mijnverbouwlening 2,25 % voor de volledige looptijd.

Lopende leningen worden dus niet aangepast. Elk voorjaar wordt de rentevoet voor nieuwe leningen aangepast.

Nieuwe rentevoet vanaf 24 februari 2024 is 2,75%

Voor welke werken kan ik de lening aanvragen ?

De Mijnverbouwlening is aan te vragen voor alle werken om uw woning te renoveren tot een kwalitatieve woning met een beter energielabel :

 • Dak : isolatie en renovatie
 • Buitenmuur: isolatie en renovatie
 • Vloer: isolatie en renovatie
 • Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
 • Condensatieketel op aardgas (enkel voor de laagste inkomenscategorie en aan te vragen tot 30 juni 2026)
 • Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap; met een maximum te ontlenen bedrag van 5.000 euro + btw
 • Elektriciteit en sanitair: met een maximum te ontlenen bedrag van 7.500 euro + btw
 • Hernieuwbare energieproductie: zonnepanelen, zonneboiler, (hybride)warmtepomp en warmtepompboiler

Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Voor zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler geldt : vóór 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet,  de omgevingsvergunning moet meer dan 5 jaar geleden zijn verleend en het gebouw moet voldoen aan de EPB-voorwaarden.

Welke documenten heb ik nodig ?

 • Kopie van de identiteitskaart van de ontlener(s) (voor-en achterkant)
 • Offertes van de geplande werken
 • Recentst aanslagbiljet personenbelasting
 • Kopie van de inkomsten van de laatste 3 maanden (bv. loonfiche, attest pensioen, vervangingsinkomen,…)
 • Attest van samenstelling gezin (op te vragen bij uw gemeente/burgerzaken)
 • Bewijs van eigendom : aankoopakte, recent aanslagbiljet onroerende voorheffing, attest kadaster
 • Recentste afrekening gas en elektriciteit
 • Bewijs van hypothecaire lening of andere lening(en) met aflossingstabellen

 

Meer info kunt u vinden op de website van de Vlaamse overheid, klik hier.

Het kredietreglement van het Energiehuis Regio Izegem vindt je hier.

Bel of mail ons voor meer info of voor een afspraak 051/32.16.22

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen