BBC

Woondienst Regio Izegem (WRI) moet als OCMW-vereniging ook voldoen aan de BBC-verplichtingen.

Tot eind 2019 had de Woondienst vrijstelling gekregen voor invoering van de BBC, o.m. omdat er een aantal onduidelijkheden waren betreffende de afstemming tussen de BBC-regelgeving en de (boekhoudkundige) verplichtingen waaraan de Woondienst moest voldoen in het kader van specifieke Vlaamse subsidiedossiers (vnl. voor de werking van het Sociaal Verhuurkantoor - SVK).

Na overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur werd afgesproken dat de Woondienst een duidelijk tijdspad zou uitwerken voor invoering van de BBC vanaf 01/01/2019 volgens de aangepaste BBC-regels (BBC2020).

Op 21 november 2019 heeft de algemene vergadering van de Woondienst het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 goedgekeurd.  Dit meerjarenplan 2020 - 2025 bevat een strategische nota, een financiële nota en een toelichting met bijhorende documentatie.

Intussen werd werk gemaakt van een actualisatie van het meerjarenplan 2020 - 2025.  U vindt dit hier.

 

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.Enkel geselecteerde cookies | Instellingen wissen