BBC

Woondienst Regio Izegem moet als OCMW-vereniging ook voldoen aan de BBC-verplichtingen.

WRI heeft intussen volgende stappen gezet voor invoering van de BBC vanaf 1 januari 2019:

- overleg met andere SVK-verenigingen om te bekijken hoe de BBC best kan ingevoerd worden, rekening houdend met de specificieke regels voor de SVK-werking.

- offertes opgevraagd voor de installatie en tuning database (basismodule).

Zoals bepaald in de BBC-regelgeving 2020 moet er voor 2019 een éénjarig meerjarenplan vastgesteld en goedgekeurd worden. Voorliggend éénjarig meerjarenplan bestaat uit een financiële nota en een toelichting met bijhorende documentatie. Normaal gezien wordt ook hier een strategische nota aan toegevoegd, maar omdat er geen prioritaire doelstellingen werden gekozen voor dit ene jaar, is dit niet van toepassing. Ter vervanging werd een toelichtingsbundel aan de nota toegevoegd.